Teatr - forma komunikacji

Obrazek użytkownika Roman Krzywiński
16.11.2012
Ukiyo | fot. CobraVerde/flickr (CC BY 2.0)

Teatr był i jest niezwykłą formą komunikacji z widzem. Chodzi nie tylko o słowa, przekazywanie jakiejś informacji, tekstu, ale przede wszystkim o to, czego słowami nie da się wyrazić, a zrobią to gest, mimika, ruchy ciała. Według Słownika Języka Polskiego teatr to gałąź sztuki widowiskowej, odtwarzanie przez aktorów treści utworów scenicznych, twórczość sceniczna danego autora, kraju, epoki. To także instytucja zajmująca się realizowaniem utworów scenicznych dla widzów, zespół aktorów i innych pracowników danej instytucji.

Najpowszechniej jednak, pojęcie teatru wiąże się z budynkiem czy pomieszczeniem przeznaczonym do wystawiania utworów scenicznych lub terenem, na którym się coś odbywa, dzieje. Teatr istniał, rozwijał się i zmieniał, pełnił ogromnie ważne funkcje estetyczne i religijne, a także społeczne i ideologiczne. Był on, bowiem sztuką, której wytwory komunikowane są w przestrzeni i czasie, co oznacza, że komunikowanie  wymaga przestrzeni i czasu. Również i teatr dramatyczny pokazano jako sztukę w pełni autonomiczną, zachowującą liczne związki z literaturą.

Narodziny teatru to jednocześnie okres rodzenia się teatrologii. Teatrologia jako samodzielna dyscyplina naukowa pojawiła się najpierw w USA około roku 1895,  a później we Francji. W Polsce studia teatrologiczne pojawiły się około 50 – 55 lat temu. Teatrologia była nauką zajmującą się badaniem zjawisk czystego teatru. Jej zadania to przede wszystkim zdefiniowanie istoty sztuki teatralnej, jej powiązań z innymi sztukami oraz zbadanie jej pochodzenia. Teatr był sztuką osobliwą i paradoksalną, złożoną z wielu składników. Jest wspaniały, kiedy jest twórczy i artystycznie interesujący.

Teatr w swoim pochodzeniu i funkcjach wskazuje na podobieństwa z magią, którą nad wyobraźnią widzów sprawuje przede wszystkim postać teatralna, grana przez aktora. Podsumowując ten temat można stwierdzić i zgodzić się, że Teatr  to sztuka i forma komunikacji, która jest ludzkim wynalazkiem i która towarzyszyła człowiekowi przez cały czas. Teatr dał społeczeństwu  lepszy i szybszy sposób komunikacji, a to przecież w życiu jest bardzo ważne.