Czasopismo jest zarejestrowane pod tytułem "Po Przecinku",
wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2995

Wydawca: Filip Krause

Adres wydawcy i redakcji: ul. Gen. Maczka 28/3, Poznań

Adres e-mail redakcji: redakcja@poprzecinku.pl

Redaktor naczelny: Filip Krause

Z-ca redaktora naczelnego: Bartłomiej Swojak

Redaktorzy:

Marek Adamkiewicz

Marcin Kietliński

Arkadiusz Konstańczak

Jacek Kordus

Roman Krzywiński

Weronika Leciejewska

Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Zbigniew Pobudkiewicz