Transfery wiedzy godne uwagi

Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Pretekstów do zdobywania wiedzy jest nieograniczona ilość. A jeśli przy tym transferze rozbudza się chęci do ustawicznego kształcenia to cel można uznać za osiągnięty. 18 maja 2013, na AGH w Krakowie, na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej doszło do nietuzinkowego spotkania popularyzującego naukę. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Społecznej Uczelni Warszawskiej im. M.Skłodowskiej-Curie za sprawą prof. Khalida Saeeda i jego asystenta Adama...

O blaskach i cieniach edukacji, w rozmowie z prof. Bogusławem Śliwerskim

Katarzyna Bocheńska-Włostowska
  Do rozmowy na temat obecnego kształtu i tendencji mających miejsce w polskiej edukacji, przyjął zaproszenie prof. dr hab. Bogusław Śliwerski- uznany autorytet w zakresie pedagogiki, autor wielu publikacji naukowych nagrodzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, wykładowca akademicki.   Katarzyna Bocheńska-Włostowska: Panie Profesorze, w wielu publikacjach podkreśla Pan rolę i zadania wychowania w pedagogice. Jak ocenia Pan realizację(w pracy szkolnej)  haseł...

Można zrobić tak wiele...

Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Coraz więcej narzeka się na jakość wykształcenia pedagogów. Oni sami dostrzegają wady systemu studiów wyższych. A czy rozumieją, jakie jest ich społeczne posłannictwo? O tych i innych dylematach sprawstwa społecznego pedagogów rozmawiamy z dr Martą Kowalczuk-Walędziak - pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu w Białymstoku, autorką ciekawych badań opublikowanych w książce „Poczucie sprawstwa społecznego pedagogów. Studium teoretyczno-empiryczne.” Katarzyna...

„Pedagogiczna trójjednia”

Katarzyna Bocheńska-Włostowska
O szkole można pisać bez końca. To środowisko potrafi generować nieskończoną ilość wątków. Udowodnili to między innymi autorzy najnowszej książki, wydanej pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, Leszek Pawelski i Bogdan Urbanek. W ich wspólnie popełnionej książce „Pedagogiczna trójjednia” czytelnik ma szanse prześledzić poglądy autorów na wiele współczesnych zjawisk składających się na polską szkołę. W trzech częściach książki: Można i trzeba...

Dlaczego należy mówić poprawnie?

Roman Krzywiński
Jeżeli chcemy, aby nasza kultura przetrwała musimy mieć język. Moim zdaniem to najważniejszy warunek. Żeby naszą mowę dało się nazwać językiem, musi ona spełniać dwa warunki: musi nam dać poczucie polskości musi się kojarzyć z czymś pięknym, i dawać poczucie piękna ludziom się nim posługującym. To drugie jest wyjątkowo ważne. Język ma bardzo duży wpływ na psychikę człowieka. Dopóki nie będziemy mieli poczucia, że nasz język jest piękny, będziemy sami siebie i...