Dodając artykuły na “Po przecinku”, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

Wklejanie z Worda
Wklej z WordaJeśli swój oryginalny tekst pisałeś w edytorze tekstowym, takim jak Microsoft Word, wklejaj go tylko używając przycisku “Wklej z Worda”
W przeciwnym wypadku wraz z tekstem przeniesie się sporo zbędnych elementów formatujących, które nie będą prawidłowo obsłużone na stronie

Stosuj pogrubienia, kursywę i podkreślenie z rozwagą
Te narzędzia służą do wyróżnienia ważniejszych elementów - pojedynczych wyrazów czy fragmentów zdania. Nie zaznaczaj w ten sposób całych akapitów - czytanie takiej treści nie jest wygodne.

Nie wstawiaj zbędnych spacji
Pamiętaj, że spacji nie należy używać do odsuwania tekstu - nie należy jej też wielokrotnie powtarzać.
Używając znaków interpunkcyjnych, spację wstaw po kropce lub przecinku. Nigdy przed.

Dziel na akapity
Tekst jest czytelniejszy gdy nie jest pisany jednym ciągiem, ale jest logicznie podzielony na akapity. Używaj klawisza Enter by przejść do nowego akapitu. Jeśli chcesz jedynie rozpocząć następną linijkę, użyj Shift+Enter.
Nigdy nie używaj klawisza Enter wielokrotnie.

Wstawiaj cytaty
Jeśli chcesz wstawić na stronie cytat, możesz użyć odpowiedniego przycisku, który wstawi blok cytatu, wyróżniający się spośród treści artykułu.

Nie dziel wyrazów
Nie dziel ręcznie wyrazów między linijkami. Twój tekst może być wyświetlany w różny sposób i w różnych miejscach gazety, nie da się więc odpowiednio podzielić wyrazu by jego część przeniosła się do następnej linii.

Stosuj śródtytuły
Jeśli twój tekst jest dłuższy, możesz stosować w nim śródtytuły. Pamiętaj by nie stawiać kropki po tytule lub śródtytule

Nie pisz wersalikami
Nie pisz całych zdaniem wersalikami (wielkimi literami). Ta zasada dotyczy zarówno fragmentów tekstu jak i tytułów.

Podpisuj zdjęcia
W polu tytułu zdjęcia możesz podać jego opis. Pamiętaj by dodać też informacje o autorze, np. fot. Jan Kowalski. W polu Źródło zamieść informację o tym skąd pochodzi zdjęcie. Jeśli nie jest twojego autorstwa - musisz mieć zgodę autora lub korzystać z materiału, którego licencja pozwala na publikację. To, że znalazłeś zdjęcie w Internecie, nie oznacza jeszcze, że możesz go użyć.

I na koniec, najważniejsze:

Twórz, nie kopiuj
Pisząc artykuły nie kopiuj treści, które gdzieś znalazłeś. Wszystkie teksty muszą być własną pracą autorską dodającego artykuł.

Mamy nadzieję, że te wskazówki pomogą wam, w tworzeniu artykułów, które z radością opublikujemy w gazecie "Po przecinku".

Redakcja